A A A

osoby zarządzające

Jacek Perczyński
prezes zarządu
tel.:61 66 46 400
e-mail: jacek.perczynski@lonar.pl

Ida Rembalska-Gryszko
prokurent dyrektor ds. administracji i inwestycji
tel.: 61 66 46 400
e-mail: ida.gryszko@lonar.pl