A A A

pracownicy

Zespół tworzą ludzie wywodzący się w większości ze spółek z GK PBG, znający ich potrzeby i specyfikę. W spółce Lonar zajmują się działaniami szeroko pojętą administracją.